"hear a rumor" — Słownik kolokacji angielskich

hear a rumor kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear rumors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz pogłoska
  1. hear czasownik + rumor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then I would hear all the rumors of the area.

    Podobne kolokacje: