"hear one's explanation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś wyjaśnienie
  1. hear czasownik + explanation rzeczownik
    Silna kolokacja

    For the record, I should like to hear your explanation of that.