"hear explanations" — Słownik kolokacji angielskich

hear explanations kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's explanation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wyjaśnienia
  1. hear czasownik + explanation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For the record, I should like to hear your explanation of that.