"hear the rumors" — Słownik kolokacji angielskich

hear the rumors kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear rumors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz pogłoski
  1. hear czasownik + rumor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then I would hear all the rumors of the area.

    Podobne kolokacje: