"hear one's stories" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's stories kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the story
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś historie
  1. hear czasownik + story rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But you don't want to hear the story of my life.

    Podobne kolokacje: