"hear the story" — Słownik kolokacji angielskich

hear the story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz historia
  1. hear czasownik + story rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But you don't want to hear the story of my life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo