"hear one's story" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's story kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the story
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś historia
  1. hear czasownik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But you don't want to hear the story of my life.

    Podobne kolokacje: