"hear reports" — Słownik kolokacji angielskich

hear reports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz raporty
  1. hear czasownik + report rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I've heard reports that they've been talking, although I'd probably be one of the last people to know.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear reports" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear reports" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne