NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear one's report" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear one's report" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"hear one's report" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's report kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear reports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś raport
  1. hear czasownik + report rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I've heard reports that they've been talking, although I'd probably be one of the last people to know.

    Podobne kolokacje: