"hear accounts" — Słownik kolokacji angielskich

hear accounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz konta
  1. hear czasownik + account rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I think Dad would like to hear our account of the bank robbery."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo