BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"hear one's account" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's account kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear accounts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś konto
  1. hear czasownik + account rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "I think Dad would like to hear our account of the bank robbery."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo