"hear the report" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear the report" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"hear the report" — Słownik kolokacji angielskich

hear the report kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear reports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz raport
  1. hear czasownik + report rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I've heard reports that they've been talking, although I'd probably be one of the last people to know.

    Podobne kolokacje: