ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"hear one's door" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's door kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the door
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś drzwi
  1. hear czasownik + door rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A moment later she heard the front door open and close.

    Podobne kolokacje: