NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear laughter" — Słownik kolokacji angielskich

hear laughter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz śmiech
  1. hear czasownik + laughter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Behind us we heard the laughter of the two girls.

    Podobne kolokacje: