"hear one's side" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's side kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś strona
  1. hear czasownik + side rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We only hear his side of the following phone conversations.

    Podobne kolokacje: