"hear one's reply" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's reply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś odpowiedź
  1. hear czasownik + reply rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was hard to tell whether he'd heard her reply or not.

    Podobne kolokacje: