"hear one's call" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's call kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the call
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś rozmowa telefoniczna
  1. hear czasownik + call rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was on my way home and heard the call.

    Podobne kolokacje: