"hear the call" — Słownik kolokacji angielskich

hear the call kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz rozmowa telefoniczna
  1. hear czasownik + call rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was on my way home and heard the call.

    Podobne kolokacje: