"hear steps" — Słownik kolokacji angielskich

hear steps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz kroki
  1. hear czasownik + step rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The boy was about to say something more when they heard steps.

    Podobne kolokacje: