"step required" — Słownik kolokacji angielskich

step required kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok wymagał
  1. require czasownik + step rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    People are used to going through the steps required in order to make recycling work.

    Podobne kolokacje: