"hear one's breathing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś oddychanie
  1. hear czasownik + breathing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Soon he could hear her breathing on the other side of the door.

powered by  eTutor logo