"hear one's music" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's music kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś muzyka
  1. hear czasownik + music rzeczownik
    Silna kolokacja

    He could hear the music when the door was open.

    Podobne kolokacje: