"hear one's ideas" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's ideas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś pomysły
  1. hear czasownik + idea rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You could hear their ideas and what they wanted from the sport.

    Podobne kolokacje: