"hear one's version" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's version kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś wersja
  1. hear czasownik + version rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now he would hear Rodney's version of the story instead.

    Podobne kolokacje: