"version called" — Słownik kolokacji angielskich

version called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wersja zadzwoniła
  1. call czasownik + version rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The first version of the game was called the $10,000 Pyramid.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo