"version titled" — Słownik kolokacji angielskich

version titled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wersja zatytułowała
  1. title czasownik + version rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A 20-minute version titled Hamlet: Out of the Ashes is currently on tour.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo