"hear the crack" — Słownik kolokacji angielskich

hear the crack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz pęknięcie
  1. hear czasownik + crack rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As he fell, for the third time, I heard the crack of his revolver.

    Podobne kolokacje: