"chance to hear" — Słownik kolokacji angielskich

chance to hear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazja by słyszeć
  1. hear czasownik + chance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now, perhaps, he might never have a chance to hear the rest of it.

    Podobne kolokacje: