"hear several times" — Słownik kolokacji angielskich

hear several times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz kilkakrotnie
  1. hear czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "You know how many times I've heard that for the past three weeks?"

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear several times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear several times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
inne