"hear one's news" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's news kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś wiadomości
  1. hear czasownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By now, I was sure my family had heard the news.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear one's news" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear one's news" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
inne