"hear all kinds" — Słownik kolokacji angielskich

hear all kinds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wszystkie rodzaje
  1. hear czasownik + kind rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They heard all kinds of rumors about what our administration would be about.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear all kinds" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear all kinds" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik