ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear horses" — Słownik kolokacji angielskich

hear horses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz konie
  1. hear czasownik + horse rzeczownik
    Silna kolokacja

    By then she could hear horses and shouts beyond the wall.

    Podobne kolokacje: