NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear a car" — Słownik kolokacji angielskich

hear a car kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz samochód
  1. hear czasownik + car rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After perhaps five minutes he heard a car coming behind.

    Podobne kolokacje: