"hear one's heart" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's heart kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś serce
  1. hear czasownik + heart rzeczownik
    Silna kolokacja

    She could hear her heart pumping fast, the need to take a breath rising.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear one's heart" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear one's heart" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik