"usłyszeć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usłyszeć coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

I can hear! • Church, Testimonies, Testimony • Life Christian ...
czasownik
 1. hear *****
  • słyszeć, usłyszeć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Sorry, I can't hear you. (Przepraszam, nie słyszę cię.)
   Suddenly, she heard a voice outside. (Ona nagle usłyszała głos na zewnątrz.)
   Hearing that she's never loved me was the worst thing in my life. (Usłyszenie, że nigdy mnie nie kochała, było najgorszą rzeczą w moim życiu.)
   Hearing these words makes me the happiest man in the world. (Usłyszenie tych słów czyni ze mnie najszczęśliwszego człowieka na świecie.)
   link synonim: catch
  • usłyszeć (dowiedzieć się o czymś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I've heard they are not together anymore. (Usłyszałam, że oni nie są już razem.)
   I've heard it from Mary. (Usłyszałem to od Mary.)
   Hearing she was pregnant broke his heart. (Usłyszenie, że ona jest w ciąży, złamało mu serce.)
   Hearing anything from her is so difficult. (Dowiedzenie się czegokolwiek od niej jest bardzo trudne.)
 2. hear that **
  • usłyszeć, że
   Good to hear that two of my kids are working so hard. (Miło jest usłyszeć, że dwoje z moich dzieci ciężko pracuje.)
   How often do we hear that people just don't care? (Jak często słyszymy, że ludzi po prostu nic nie obchodzi?)
 3. catch *****
  • usłyszeć, złapać (np. czyjeś imię, numer telefonu) [TRANSITIVE]
   Can you repeat your name, please? I didn't catch it. (Czy możesz powtórzyć jak masz na imię? Nie usłyszałam.)
   I caught her name but then I forgot it. (Usłyszałem jej imię, ale później je zapomniałam.)
   link synonimy: hear, get

usłyszeć coś

przymiotnik
 1. it does your heart good to hear something