"hear chamber music" — Słownik kolokacji angielskich

hear chamber music kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz muzyka kameralna
  1. hear czasownik + music rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He could hear the music when the door was open.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear chamber music" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear chamber music" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik