ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear one's command" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's command kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś polecenie
  1. hear czasownik + command rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then she heard her master's command and turned to leave.

    Podobne kolokacje: