"hear the commotion" — Słownik kolokacji angielskich

hear the commotion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz zamieszanie
  1. hear czasownik + commotion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The morning he died, I heard commotion from his room just before 2.

    Podobne kolokacje: