"hear one's tale" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's tale kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear tales
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś opowieść
  1. hear czasownik + tale rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We hope to hear the tale of what happened here.

    Podobne kolokacje: