"hear movements" — Słownik kolokacji angielskich

hear movements kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear movement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz ruchy
  1. hear czasownik + movement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Finally, he heard movement at the other end of the phone.

    Podobne kolokacje: