"hear the appeal" — Słownik kolokacji angielskich

hear the appeal kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear an appeal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz apel
  1. hear czasownik + appeal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Court officials said the appeal would be heard next week.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear the appeal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear the appeal" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne