"hear one's father" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's father kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś ojciec
  1. hear czasownik + father rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then, once more, he heard his father calling to him.

    Podobne kolokacje: