"hear one's opinions" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: hear one's opinion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś opinie
  1. hear czasownik + opinion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I would like to hear your opinion, as President, on the matter.

    Podobne kolokacje: