"influence opinion" — Słownik kolokacji angielskich

influence opinion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opinia wpływu
  1. influence czasownik + opinion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They have real power to influence both the market and opinion.

powered by  eTutor logo