TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"influence behavior" — Słownik kolokacji angielskich

influence behavior kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowanie wpływu
  1. influence czasownik + behavior rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Parents have had 17 years to influence the values and behavior of their children.