"influence policy" — Słownik kolokacji angielskich

influence policy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpływ polityka
  1. influence czasownik + policy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We want to focus on how these stories might influence future public policy."

powered by  eTutor logo