"hear one's opinion" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's opinion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś opinia
  1. hear czasownik + opinion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I would like to hear your opinion, as President, on the matter.

    Podobne kolokacje: