"hear the whine" — Słownik kolokacji angielskich

hear the whine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz jęk
  1. hear czasownik + whine rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He could not even hear the whine of the lift.

    Podobne kolokacje: