"hear one's feet" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's feet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś stopy
  1. hear czasownik + foot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As he heard feet behind him, the second man let go, turned.

    Podobne kolokacje: