"hear one's laugh" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's laugh kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś śmiech
  1. hear czasownik + laugh rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He couldn't imagine living without being able to hear her laugh.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo